Bostad och storstäder

Vad ska man tänka på som hyresvärd? Hur ser egentligen bostadsmarknaden ut enligt mäklare runt om i landet? Vad innebär de nya amorteringskraven i praktiken? Varför pratar storstadsbor mycket mer om bostadsmarknaden än vad invånare ute på landsbygden och i mindre orter och städer gör?

hapenny-bridge-dublin-irlandDet finns gott om hyresvärdar i Stockholm som sköter om hus, mer eller mindre bra. När man är hyresvärd, kanske ägare av ett lägenhetshus med flera lägenheter i, så är det vissa saker man måste tänka på, som städning och fastighetsskötsel. Om man letar efter en städtjänst kan man bland annat googla på ”trappstädning Stockholm” så kommer det upp ett antal olika att välja mellan.

Men det kan vara svårt att få boende i en hyresrätt, i alla fall att få förstahandskontrakt. Samtidigt är bostadsmarknaden svalare än någonsin. I Svenska Dagbladet rapporteras det om att en majoritet av Fastighetsbyråns mäklare dessutom tror på fortsatt stillastående bostadspriser i höst. Marknaden är dock stabil tror många, eftersom det fortfarande är bostadsbrist och en stor efterfrågan på bostäder. Men kanske är bostadsmarknaden alltjämt mer fördelaktig för säljarna än vad den är för köparna, trots överskottet.

Överskott, amorteringskrav och samtalsämnen

hammarby-sjostadAtt det finns ett överskott av säljare på bostadsmarknaden bekräftas även av en artikel i SVT Nyheter. Det som tycks vara anledningen till att bostadsmarknaden saktat ner är de nya amorteringskraven som klubbades igenom och började gälla i början av sommaren 2016. Dessa krav handlar om marknadsvärdet på bostaden, i grund och botten, samt om hur man får belåna. Enklare beskrivet i punktform kan detta fås på Finansinspektionens hemsida, där står bland att denna info om amorteringskraven:

  1. Att nya lån ska amorteras med 2 procent om året ned till 70 procent av bostadens värde och sedan vidare till 50 procent med 1 procent per år.
  2. Det gäller också när man utökar ett befintligt lån med bostaden som säkerhet för att till exempel bekosta reparationer och hamnar på en belåningsgrad över 50 procent.
  3. Undantag för amorteringsreglerna kan ges under en begränsad period vid exempelvis, sjukdom, arbetslöshet eller dödsfall i familjen.
  4. Undantag gäller också lån för nyproducerade bostäder, dock under högst fem år, och för fastigheter som är taxerade som jordbruksenheter.
  5. Detsamma gäller om avtal om köp eller byggnation av bostad ingåtts innan 1 juni. Då omfattas inte lån som därefter tas för att finansiera köpet eller byggnationen av amorteringskravet.
  6. Byte av bank räknas inte som att man tar nya lån. Den som inte amorterar när amorteringskravet införs och bor kvar i sin bostad behöver inte amortera.
  7. Amorteringskravet utgår från marknadsvärdet på bostaden.

(Finansinspektionen/SVT)

Enligt en undersökning, som en kan ta del av i en artikel iDagens Industri, så visar det sig att storstadsbor faktiskt älskar att älta bostadsmarknadens skick med sina vänner. Hela 61 procent av invånare i storstäder pratar ofta om just bostadsmarknaden med sina vänner, en ganska stor skillnad i jämförelse med övriga delar av landet. Men det kanske inte är så konstigt, det är ju i storstäderna bostadsbristen ligger och där det är som svårast att hitta ett bra boende.

Scroll to top