Driftkostnaderna ökar i lägenheter

För den som bor i lägenhet kommer driftkostnaderna att öka i framtiden. Det ser nämligen ut som att man får betala mer för el, uppvärmning, avlopp, sophämtning och vatten.

Enligt en årlig undersökning har driftkostnaderna för lägenheter ökat med fyra procent mellan 2015 och 2016. På Bygga Hus kan man läsa att en stor del av ökningen beror på ett stigande elpris. Det är även så att kostnaderna drar iväg mer på landsbygden än på större orter. Andra delar i kostnaden som drar iväg är vatten, avlopp, sophämtning och uppvärmning.

Billigare och bättre mynt-pengar-hoguppvärmning

Men vad kan man då göra för att hålla nere dessa kostnader? När det handlar om uppvärmningen kan man till exempel kolla på olika alternativ. Många metoder för uppvärmning är nämligen dyrare än andra. Ett bra uppvärmningsalternativ som kan minska på kostnaderna en hel del är luftvärmepump, som Privata Affärer skriver. En sådan kan man installera för att fördela den varma luften jämnt i hela bostaden och köpa den kan man göra på http://e-klok.se/luftvarmepump.

Jämför elavtalen

När det kommer till att spara pengar på elen, handlar det mycket om att man måste våga jämföra mellan olika bolag. Skillnaden kan nämligen vara kraftig mellan de olika aktörerna. Sedan finns det också flera olika avtalstyper att välja mellan, vilka kan ge olika priser. Det finns exempelvis rörliga avtalstyper och även bundna. Visserligen är det så att man inte kan tjäna lika mycket på att jämföra elavtal om man bor i lägenhet eftersom man förbrukar mindre ström. Men vissa pengar finns det ändå att tjäna.

”Det viktigaste är att göra någon form av aktivt val. Annars får du ett så kallat anvisat pris, som är dyrare än alla andra alternativ.” Läs mer.

Scroll to top