Nytt förslag till skärpta amorteringskrav

Ett nytt amorteringskrav trädde i kraft under sommaren förra året. Nu har ytterligare ett förslag lagts fram av Finansinspektionen som hoppas på att bostadspriserna ska minska och därmed även bolånen i landet. Förslaget har dock fått mycket kritik.

bostadSom vi skrev om i ett tidigare inlägg är det sedan länge känt att det är svårt att ta sig in på bostadsmarknaden, speciellt när det handlar om bostadsmarknaden i storstäderna. Det nya amorteringskravet som började gälla förra sommaren har ställt högre ekonomiska krav på bostadsköparen. Men detta tycker inte Finansinspektionen är tillräckligt. För att kunna minska risken för bostadsprisuppgången och minska lånetagandet vill man skärpa amorteringskravet ytterligare, skriver Svenska Dagbladet.

Finansinspektionen menar att de låga räntorna, en positiv ekonomisk utveckling och ökad sysselsättning leder till att bostadspriserna stiger och medborgarnas lån ökar. Man ser detta som en risk för landets ekonomi och vill göra en förändring. Förslaget ser ut som så att hushåll som tar nya lån som är mer än 4,5 gånger så mycket som sin årsinkomst blir skyldiga att amortera en procentenhet mer av sitt bolån varje år. Man kallar detta förslag för en skuldkvotsbroms.

Stark kritik mot förslaget

Finansinspektionen menar att detta kan leda till att priserna med tiden blir lägre på bostäder vilket gör det mer möjligt för bland annat unga och ensamstående att komma in på bostadsmarknaden. Många är dock väldigt skeptiska till detta förslag och Finansinspektionen har fått mycket kritik sedan det presenterades. Många tror att amorteringskravet kan påverka bostadsbyggandet, att fallande bostadspriser kan vara skadligt för landet och att låginkomsttagare kan få det ännu svårare att skaffa sig en bostad.

Förslaget ska nu vidare och diskuteras hos regeringen. Om regeringen beslutar att skärpa amorteringskraven kommer detta börja gälla någon gång under hösten 2018.

Scroll to top